Binamız

BİNAMIZ

Binamız Kuzguncuk Aya Pandeliimon Rum Ortodoks Kilisesinin ilkokulu.