Yuvada ne yapıyoruz

Yuvada ne yapıyoruz

Günümüzde çocuğun güçlü yanlarının korunması esastır. Her çocuğun kendine özgü kişiliğine saygı göstermek, eğitmenin çocukla kurduğu ilişkiyi kuvvetlendirir.
Eğitmen çocuğun doğa ile merak etme ve şükran duyma ile olan ilişkilerini besler. Görevi çocuğa güven, içsel değerler ve yaşamın anlamını aktarmaktır.
Öğrenme ve çocuğun düşünsel gelişimi; örnekler, taklit etme, çeşitli duyular ve izlenimler, hareketler ve iradi deneyimler yoluyla gerçekleşir. Eğitmenin görevi, çocuğun yaratıcı ve hem içe hem de dışa dönük olarak aktif olmasını sağlamaktır.
Küçük çocuğun, çevresindeki insanların kendisini bir köprü gibi dünyaya bağlamasına ihtiyacı vardır. Dünyayla sağlıklı bir ilişki kurmak için, çocuğa sanal deneyimlerdense gerçek yaşam deneyimleri gerekmektedir. Bu nedenle, elektronik araçlar kullanılmaz. Masal anlatımı ve şarkı söyleme çocuğa teknolojiyle değil, yetişkinler tarafından aktarılır.
Eğitim faaliyetleri içinde; ritmik oyunlar aracılığıyla yaşanan hareket temelli deneyimler, hayal gücünü artırmaya yönelik serbest oyunlar, el işleri ve ev idaresi faaliyetleri, doğa deneyimleri ve renkleri, formları, konuşmayı, müziği, masal anlatmayı, Euryhtmie ve heykeltıraşlığı, kukla oyunlarını, vb. içeren sanatsal faaliyetler yer alır.
Serbest oyunlar, sosyal ilişkilerin sağlıklı gelişimini destekler. Doğal malzemeden yapılmış basit oyuncaklar ile el yapımı bebekler, hayvanlar vb. çocuğun hayal gücünü harekete geçirir. Güç, ölçülü olma ve hayal gücü, çocuğun bedensel gelişimi için gereken koşulları sağlarlar. Bunlar aynı zamanda çocuğun sonraki öğreniminin temellerini teşkil eder. Çocuk bakımı sağlıklı beslenmeyi de içerir.
Günün, haftanın ve yılın ritmik bir şekilde planlanması, sağlıklı gelişimi destekleyen bir etkendir.
Samimiyet, sevgi, neşe ve iç huzurun oluşturduğu atmosfer, çalışmalar için esastır.
IASWECE’nin web sitesinden www.iaswece.org